Search

Tiếp công dân - Giải quyết khiếu nại, tố cáo

Quyết định số 1515 ngày 11.12.2020 - Quy định Tiếp công dân, GQKN, GQTC Trường ĐHNT

- Tiếp công dân liên quan đến đơn kiến nghị về chất lượng đào tạo, phương pháp học tập, kiểm tra cũng như phương thức đánh giá kiến thức Môn Toán 1, học kỳ I năm học 2021-2022 của Lớp 63.TCNH-3.

- Tiếp công dân liên quan đến đơn phản ánh việc đóng học phí của 01 sinh viên khoa CNTT.

- Tiếp công dân liên quan đến tờ trình phản ánh về việc xử lý vi phạm đối với 01 viên chức trong Trường.

- Tiếp công dân liên quan đến đơn kiến nghị có nội dung tố cáo hai viên chức vi phạm tư cách đạo đức.

  • Ngày cập nhật: 22/12/2022
  • Ngày đăng: 22/12/2022
In nội dung