Thông tin hướng dẫn

- Lịch tiếp công dân định kỳ: Lãnh đạo Nhà trường tiếp công dân trực tiếp vào ngày 15 hàng tháng (nếu trùng ngày nghỉ thì bố trí tiếp công dân vào ngày làm việc ngay sau đó).

+ Thời gian: Buối sáng từ 08h00 đến 11h00, Buổi chiều từ 14h00 đến 16h00

+ Địa điểm: tại Phòng tiếp khách Giám hiệu.

- Lịch tiếp công dân thường xuyên: Phòng Thanh tra - Pháp chế được Hiệu trưởng giao nhiệm vụ tiếp công dân các ngày làm việc trong tuần.

+ Thời gian: Buối sáng từ 08h00 đến 11h00, Buổi chiều từ 14h00 đến 16h00

+ Địa điểm: tại Văn Phòng Phòng Thanh tra - Pháp chế.

Lịch tiếp công dân

Lịch tiếp công dân năm 2022

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
T1
T2
T3
T4
T5
T6
T7
T8
T9
T10
T11 Thứ Tư Thứ Năm
T12
Ghi chú:

Nhấp vào ô nội dung để hiển thị chi tiết