Tin tức

Trường Đại học Nha Trang tham gia lớp bồi dưỡng nghiệp vụ cộng tác viên thanh tra giáo dục năm 2022

  • 19-10-2022
  • /
  • Thanh tra Pháp chế Phòng
  • 34
  • Tin tức
Trường Đại học Nha Trang tham gia lớp bồi dưỡng nghiệp vụ cộng tác viên thanh tra giáo dục năm 2022

Thực hiện mục tiêu bồi dưỡng nghiệp vụ, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của cộng tác viên thanh tra giáo dục, góp phần kiện toàn đội ngũ cộng tác viên thanh tra theo Kế hoạch số 784/KH-BGDĐT ngày 13/7/2022 của Bộ GDĐT; Trường Đại học Nha Trang cử 04 viên chức thuộc các đơn vị: Phòng Thanh tra - Pháp chế, Văn phòng trường, Khoa Kế toán - Tài chính tham gia các khóa bồi dưỡng nói trên do Thanh tra Bộ GDĐT phối hợp với các đơn vị tổ chức; trong đó 03 viên chức tham gia tại khu vực phía Bắc (Học viện Quản lý giáo dục) từ ngày 28/9/2022 đến ngày 05/10/2022 và 01 viên chức tham gia tại khu vực phía Nam (Trường Cán bộ Quản lý Giáo dục TP.HCM) từ ngày 01/10/2022 đến ngày 09/10/2022.

Phát biểu tại Lễ khai mạc Khóa bồi dưỡng, đại diện Lãnh đạo Thanh tra Bộ Giáo dục và Đào tạo khẳng định nhu cầu cấp thiết trong công tác bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ viên chức hiện nay; đặc biệt là nghiệp vụ công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo cho đội ngũ Cộng tác viên Thanh tra đang công tác tại các cơ sở giáo dục.

Mục tiêu của khóa bồi dưỡng nhằm nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò của công tác thanh tra, kiểm tra; trang bị kiến thức, kỹ năng tham gia hoạt động thanh tra, kiểm tra, tiếp công dân, xử lý đơn thư, kiến nghị phản ánh, giải quyết khiếu nại, giải quyết tố cáo và phòng chống tham nhũng…

Tại khóa bồi dưỡng, các học viên đã được các báo cáo viên là những chuyên gia uy tín, giàu kinh nghiệm, am hiểu pháp luật của Thanh tra Bộ GDĐT, Thanh tra Chính phủ, Học viện Quản lý giáo dục và Trường Cán bộ Quản lý giáo dục TP.HCM  trình bày các nội dung: tổng quan về thanh tra giáo dục và cộng tác viên thanh tra giáo dục; kỹ năng tham gia hoạt động thanh tra, kiểm tra giáo dục; kỹ năng tham gia giải quyết khiếu nại; kỹ năng tham gia giải quyết tố cáo; kỹ năng tiếp công dân, xử lý đơn thư, kiến nghị phản ánh; tổ chức và hoạt động thanh tra nội bộ trong cơ sở giáo dục đại học; công tác phòng chống tham nhũng; tìm hiểu thực tế, trao đổi kinh nghiệm; thảo luận - làm bài tập tình huống, hướng dẫn viết tiểu luận.

Kết thúc khóa bồi dưỡng, các học viên nói chung và 04 viên chức tham gia khóa bồi dưỡng của Trường Đại học Nha Trang được trang bị, nâng cao các kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ cần thiết và được cấp thẻ công tác viên thanh tra giáo dục để tham gia thực hiện nhiệm vụ thanh tra, kiểm tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, giải quyết tố cáo, giải quyết kiến nghị, phản ánh.

 

Một số hình ảnh:
Phòng Thanh tra - Pháp chế tham dự Hội nghị tập huấn công tác pháp chế ngành giáo dục năm 2022

Bài viết trước

Phòng Thanh tra - Pháp chế tham dự Hội nghị tập huấn công tác pháp chế ngành giáo dục năm 2022

Bài viết liên quan

Trường Đại học Nha Trang tham dự Hội nghị tập huấn nghiệp vụ thanh tra, kiểm tra Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức
21/06/2022

Trường Đại học Nha Trang tham dự Hội nghị tập huấn nghiệp vụ thanh tra, kiểm tra Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức