Tin tức

Kiểm tra công tác tuyển sinh đại học năm 2022

  • 09-01-2023
  • /
  • Thanh tra Pháp chế Phòng
  • 15
  • Tin tức
Kiểm tra công tác tuyển sinh đại học năm 2022

Thực hiện Quyết định số 1526 ngày 11/11/2022 của Hiệu trưởng Trường Đại học Nha Trang về kiểm tra công tác tuyển sinh đại học năm 2022, từ ngày 15/12/2022 đến ngày 23/12/2022, Đoàn kiểm tra đã tiến hành thu thập thông tin, tài liệu, minh chứng và kiểm tra trực tiếp tại Phòng Đào tạo Đại học và Trung tâm Đào tạo và Bồi dưỡng về việc thực hiện các quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và của Nhà trường về tuyển sinh đại học hình thức chính quy và hình thức vừa làm vừa học năm 2022.

Quá trình kiểm tra, Đoàn kiểm tra đã làm việc với Trưởng phòng Đào tạo Đại học, Giám đốc Trung tâm Đào tạo và Bồi dưỡng, các thành viên của Hội đồng tuyển sinh, thu thập và kiểm tra các văn bản quản lý, văn bản hướng dẫn, hồ sơ về công tác tuyển sinh; tiến hành kiểm tra, xác minh các nội dung liên quan theo đề cương nhằm rà soát, kịp thời phát hiện các sai sót để kiến nghị biện pháp xử lý, điều chỉnh hoạt động và nhân rộng nhân tố tích cực trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.

 
Trường Đại học Nha Trang tham gia lớp bồi dưỡng nghiệp vụ cộng tác viên thanh tra giáo dục năm 2022

Bài viết trước

Trường Đại học Nha Trang tham gia lớp bồi dưỡng nghiệp vụ cộng tác viên thanh tra giáo dục năm 2022
Thanh tra việc thực hiện các quy định về tự chủ tại Viện Nghiên cứu Chế tạo Tàu thủy

Tin tiếp theo

Thanh tra việc thực hiện các quy định về tự chủ tại Viện Nghiên cứu Chế tạo Tàu thủy

Bài viết liên quan