Tin tức

Kiểm tra công tác tổ chức thi, cấp phát, quản lý chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin giai đoạn 2019-2021

  • 26-05-2022
  • /
  • Thanh tra Pháp chế Phòng
  • 127
  • Tin tức

Thực hiện Kế hoạch số 721/KH-ĐHNT ngày 10/11/2021 của Hiệu trưởng về thanh tra, kiểm tra năm học 2021-2022; Quyết định số 365/QĐ-ĐHNT ngày 31/3/2022 của Hiệu trưởng về việc kiểm tra tổ chức thi, cấp phát, quản lý chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT); ngày 16/5/2022, Đoàn kiểm tra đã tiến hành kiểm tra trực tiếp tại Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Công nghệ Phần mềm (gọi tắt là Trung tâm) về công tác tổ chức thi, cấp phát, quản lý chứng chỉ ứng dụng CNTT giai đoạn 2019 – 2021.

Kiểm tra công tác tổ chức thi, cấp phát, quản lý chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin giai đoạn 2019-2021

Công tác kiểm tra được thực hiện thông qua xem xét báo cáo tình hình, kết quả thực hiện của Trung tâm và đối chiếu, rà soát các hồ sơ, tài liệu minh chứng liên quan; kiểm tra thực tế trang thiết bị, cơ sở vật chất và phần mềm phục vụ cho công tác tổ chức thi chứng chỉ Ứng dụng CNTT.

Giai đoạn 2019 - 2021, công tác tổ chức thi, cấp phát, quản lý chứng chỉ ứng dụng CNTT của Trung tâm đã thực hiện theo các quy định tại Thông tư liên tịch số 17/2016/TTLT-BGDĐT-BTTTT ngày 21/6/2016 của Bộ GD&ĐT và Bộ TT&TT; hệ thống ngân hàng câu hỏi thi đa dạng, phong phú, có đầy đủ đại diện các nhóm kỹ năng của 06 mô đun tại Phụ lục 01 Thông tư 03/2014/TT-BTTT ngày 11/3/2014 của Bộ TT&TT; phần mềm thi thân thiện, dễ sử dụng; đề thi ứng dụng CNTT (lý thuyết và thực hành) được xây dựng trên cơ sở kiến thức, kỹ năng mỗi mô đun theo Chuẩn; Hội đồng thi được thành lập theo từng năm; công tác tổ chức thi (đối tượng dự thi, coi thi, chấm thi…) cơ bản đảm bảo yêu cầu; phê duyệt kết quả thi và cấp phát chứng chỉ theo thẩm quyền; thực hiện chế độ báo cáo hằng năm với Bộ GD&ĐT, lưu trữ hồ sơ theo quy định…..Tổng số chứng chỉ ứng dụng CNTT được cấp trong giai đoạn 2019 - 2021 là 4435 chứng chỉ.

Để đáp ứng tốt hơn các yêu cầu, hướng dẫn của cấp có thẩm quyền và nâng cao hiệu quả hoạt động, Trung tâm cần tập trung phát triển mảng đào tạo tin học cơ sở, tin học ứng dụng cho các chuyên ngành đào tạo của Trường, đặc biệt trong lĩnh vực nuôi trồng thủy sản.

Kết thúc buổi kiểm tra, hai bên thống nhất thông qua các nội dung trao đổi, làm việc; Đoàn kiểm tra sẽ hoàn thiện văn bản theo quy định để báo cáo Hiệu trưởng.

 

Một số hình ảnh:
Lễ công bố Quyết định thành lập Phòng Thanh tra - Pháp chế

Bài viết trước

Lễ công bố Quyết định thành lập Phòng Thanh tra - Pháp chế
Trường Đại học Nha Trang tham gia lớp bồi dưỡng nghiệp vụ cộng tác viên thanh tra giáo dục năm 2022

Tin tiếp theo

Trường Đại học Nha Trang tham gia lớp bồi dưỡng nghiệp vụ cộng tác viên thanh tra giáo dục năm 2022

Bài viết liên quan