Tin tức

Hoạt động kiểm tra an toàn thực phẩm tại các cơ sở kinh doanh ăn uống trong Trường

  • 27-07-2022
  • /
  • Thanh tra Pháp chế Phòng
  • 91
  • Tin tức
Hoạt động kiểm tra an toàn thực phẩm tại các cơ sở kinh doanh ăn uống trong Trường

Thực hiện theo Kế hoạch 721/KH-ĐHNT ngày 10/11/2021 của Hiệu trưởng về Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm học 2021-2022 và Quyết định số 555/QĐ-ĐHNT ngày 12/5/2022 của Hiệu trưởng về việc kiện toàn Tổ kiểm tra ATTP của Trường Đại học Nha Trang. Tổ có nhiệm vụ kiểm tra định kỳ 1 tháng/ lần và đột xuất tình hình ATTP của các cơ sở kinh doanh ăn uống trong phạm vi Nhà trường và báo cáo Giám hiệu kết quả kiểm tra. Căn cứ các nội dung theo Kế hoạch tiến hành kiểm tra và các quy định hiện hành liên quan; các thành viên Tổ kiểm tra, đối tượng kiểm tra và các bộ phận, cá nhân có liên quan thực hiện đầy đủ, nghiêm túc các hoạt động kiểm tra đảm bảo tiến độ, chất lượng theo yêu cầu đặt ra.

Một số hình ảnh:
Trường Đại học Nha Trang tham dự Hội nghị tập huấn nghiệp vụ thanh tra, kiểm tra Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức

Bài viết trước

Trường Đại học Nha Trang tham dự Hội nghị tập huấn nghiệp vụ thanh tra, kiểm tra Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức
Trường Đại học Nha Trang tham gia lớp bồi dưỡng nghiệp vụ cộng tác viên thanh tra giáo dục năm 2022

Tin tiếp theo

Trường Đại học Nha Trang tham gia lớp bồi dưỡng nghiệp vụ cộng tác viên thanh tra giáo dục năm 2022

Bài viết liên quan

Trường Đại học Nha Trang tham dự Hội nghị tập huấn nghiệp vụ thanh tra, kiểm tra Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức
21/06/2022

Trường Đại học Nha Trang tham dự Hội nghị tập huấn nghiệp vụ thanh tra, kiểm tra Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức