Liên hệ

Mọi thông tin góp ý, quý vị vui lòng liên hệ tại văn phòng Phòng Thanh tra pháp chế hoặc thông qua email, điện thoại và gửi phản hồi trực tiếp theo mẫu bên dưới

Địa chỉ

Tầng 2, Tòa nhà Hiệu bộ

Số điện thoại

update

update

Hộp thư

ttpc@ntu.edu.vn

Giữ liên lạc

Processing...